Rézilta pou tiraj dikté-a

Rézilta pou tiraj dikté-a :

 

– Pou sé moun-lan ki ka travay an Lisé-a

1é Pri : Karin  Numa (vizitè)

2èm Pri : Claude Blamèble (Profésè)

3èm Pri :  Nathalie ( lavi lékol-la)

 

Pou sé zélèv-la :

1é Pri pou manmay ki pa aprann matjé kréyol  : Alicia Pétrein, 1ère ES2 I genyen an bon 50 €

 

1é Pri pou manmay ki aprann matjé kréyol  : Eliza Reanard, 2nde1  i genyen an bon 40 €

 

1é Pri kantékant pou manmay ki aprann matjé kréyol  : Médina Christine, 2nde1  i genyen an bon 30 €

 

A bel woulo bravo ba yo tout épi an bel mèsi pou tout moun ki jwé épi nou!!!! »