Rézilta pou tiraj foto 2013

 

« Rézilta pou tiraj foto 2013 :

 

– pou sé profésè-a sé misié Granville ki Genyen (Foto n°8) – I genyen an bel liv.

 

– Pou sé zélèv-la, sé 

1é Pri : Andy Barthélémy, 2nde1 (foto n° 8) i genyen an bon 40 €

2èm Pri : Médina Christine, 2nde1 (foto n° 35) i genyen an bon 30 €

3èm Pri :  Marine Roques, Tle L (foto n° 31 ) i genyen an bon 20 €