Simenn kréyol (29 avril – 3 mè)

Annou ba lang kréyol la an balan!!

Avan simenn-lan, zot pé voté pou sé pli bel foto-a. Zot pé wè yo asou sit lisé-a. Tiraj foto-a, sé pou tout moun!

Avan simenn-lan,zot pé préparé kò-zot pou dikté-a épi Ti Lison adan CDI-a. Dikté-a, sé pou tout moun!!!

 

lendi : espozision teks épi pwoveb kréyol adan lisé-a

mardi : espozision sé 10 pli bel foto tiraj foto-a

jédi : slam asou Aimé Césaire ( pou pwofésè, manmay 1ère L épi manmay kréyol tout klas)

vandrèdi :

Program

9è : Plodari asou sé prémiè teks-la matjé an kréyol (Jean Bernabé)

 

9è : Chan koral

 

10è : Dikté kréyol

 

10è30 : Koreksion  dikté-a

 

10h45 : an ti mòso adan Ti- Prens lan épi 2 manmay Sigond

 

11è : Kalbas  lò la Karayib : Tiraj poézi pou manman Kolej, Lisé, épi gran-moun (E. Pézo)

 

11è30 : pri pou manmay ki genyen adan tiraj  foto épi tiraj dikté kréyol

 

11è45 : an ti bwè avan manjé

 

12h00 : bel manjé kréyol lakantin

 

pandan tout simenn-lan zot pé préparé ko-zot pou dikté-a épi Ti Lison adan CDI-a. Dikté-a, sé pou tout moun!!!

pandan tout simenn-lan zot pé alé CDI pou wè ti jounal-la sé manmay 1ère Kréyol fè asou Kiba

zot pé wè jounal-la osi asou sit Lisé-a tou

 

Lonnè épi respé!!